Privacybeleid

Inhoudsopgave

Wie zijn wij

POTLUCK BV , met BTW-nummer  0782.603.720, RPR Tongeren, en met maatschappelijke zetel te Kapelstraat 24, 3740 Bilzen, België (hierna “Potluck”) streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Potluck verwerkt uw gegevens op de sites www.potluck4Christ.be en www.Creanna.be volgens deze privacy verklaring.

Potluck verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Potluck wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld; en
 • hoe lang ze worden bewaard.

 

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Door deze websites te gebruiken of op andere wijze uw contactgegevens aan Potluck over te maken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van deze privacy policy.

Potluck kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Potluck zal de laatste versie van de privacy policy ook op zijn websites publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal Potluck u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

De huidige versie van de privacy policy werd voor het laatst op 1 mei 2024 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt Potluck?

Potluck beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Potluck verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres; en
 • Emailadres.

Vergeet Potluck niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Potluck relevant is.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Potluck de gevraagde service niet (naar behoren) kan leveren.

Cookies

De gegevens verzameld door de analytische cookies op Potluck’s websites worden gebruikt om het webverkeer te analyseren en om uw gebruikservaring met betrekking tot Potluck’s websites te verbeteren.

Wanneer je een bestelling plaatst op onze websites, worden je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen. Dit doen we om je bestelling te kunnen leveren en om je te kunnen contacteren in kader van je bestelling.

Indien je een account hebt en je logt in op deze websites, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Waarvoor gebruikt Potluck uw persoonsgegevens?

Potluck gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde bestellingen te kunnen leveren en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan Potluck gepast met u communiceren, pakketten leveren en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Potluck te kunnen uitvoeren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om de diensten te kunnen optimaliseren (gerechtvaardigd belang van Potluck).

Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u te informeren over nieuwe producten. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel en dit via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel. U kunt Potluck op ieder moment contacteren via de “uitschrijven” knop in de nieuwsbrief dan wel via de onderstaande contactgegevens indien u dergelijke inlichtingen niet langer wenst te ontvangen.

Daarnaast gebruikt Potluck uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en om zijn rechten te vrijwaren (bv; in geval van een geschil zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Potluck zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Wanneer Potluck uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig.

Potluck doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Potluck doorgevoerd?

Potluck heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Potluck streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van zijn activiteiten. 

Potluck’s websites kunnen links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Potluck uw persoonsgegevens?

Potluck deelt uw gegevens niet met andere derden dan de hierboven beschreven autoriteiten.

Hoelang bewaart Potluck uw persoonsgegevens?

Voor gebruikers die zich registreren op onze websites (indien van toepassing), bewaren we persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de websites kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Potluck zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

Indien u (ook) instemde met het ontvangen van promoties via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft.

Verder bewaart Potluck de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Potluck zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Potluck houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van zijn rechten in geval van geschillen.

Welke rechten hebt u?

U heeft verschillende rechten:

 • Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Potluck stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

 • Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook tot een aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).

 • Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Potluck zijn vestigingsadres heeft.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Potluck via tb.potluck@gmail.com. U kunt Potluck ook steeds berichten via gewone post op zijn vestigingsadres: Kapelstraat 24 , 3740 Bilzen (België). Potluck zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 10 werkdagen.

Klachten kunt u  bovendien steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.   

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Cookies

De gegevens verzameld door de analytische cookies op Potluck’s websites worden gebruikt om het webverkeer te analyseren en om uw gebruikservaring met betrekking tot Potluck’s websites te verbeteren. Wanneer je een bestelling plaatst op onze websites, worden je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen. Dit doen we om je bestelling te kunnen leveren en om je te kunnen contacteren in kader van je bestelling. Indien je een account hebt en je logt in op deze websites, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Waarvoor gebruikt Potluck uw persoonsgegevens?

Potluck gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde bestellingen te kunnen leveren en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan Potluck gepast met u communiceren, pakketten leveren en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Potluck te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om de diensten te kunnen optimaliseren (gerechtvaardigd belang van Potluck). Uw e-mailadres kan gebruikt worden om u te informeren over nieuwe producten. Zo kan u van tijd tot tijd op de hoogte gebracht worden van een bijzondere aanbieding, een interessant artikel en dit via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel. U kunt Potluck op ieder moment contacteren via de “uitschrijven” knop in de nieuwsbrief dan wel via de onderstaande contactgegevens indien u dergelijke inlichtingen niet langer wenst te ontvangen. Daarnaast gebruikt Potluck uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en om zijn rechten te vrijwaren (bv; in geval van een geschil zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Potluck zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan. Wanneer Potluck uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijke alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig. Potluck doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

Welke beschermingsmaatregelen heeft Potluck doorgevoerd?

Potluck heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden. Potluck streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard van zijn activiteiten. Potluck’s websites kunnen links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

Met wie deelt Potluck uw persoonsgegevens?

Potluck deelt uw gegevens niet met andere derden dan de hierboven beschreven autoriteiten.

Hoelang bewaart Potluck uw persoonsgegevens?

Voor gebruikers die zich registreren op onze websites (indien van toepassing), bewaren we persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de websites kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen. Potluck zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Indien u (ook) instemde met het ontvangen van promoties via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. Verder bewaart Potluck de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Potluck zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Potluck houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van zijn rechten in geval van geschillen.
Save settings
Cookies settings